Soco Live
Cách thêm vào màn hình chính?
1. Bấm vào “Thêm vào MH chính”
2. Nhấn “Cho phép”
3. Vào “Cài đặt” chọn mục “Đã tải về hồ sơ”
4. Chọn vào mục “Đã tải” nhấn“Cài đặt góc bên trên màn hình”
5. Tiếp tục xác nhận Cài đặt
6. Hoàn tất Cài đặt
Thêm vào MH chính
Lv.0
Cấp độ
0
Điểm
Tin nhắn của tôi
Thông báo của tôi
Follow
Thông tin